1/4

מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א אין מירון

מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א וועט צינדען די הדלקה בביתו אין חצור און עס ווערט אריבערגעפירט ווערן דורך א 'לייו-הוק-אפ' איבער די גאנצע וועלט.

מוצאי לג' בעומר 8 אזייגער, וועט דער רבי שליט"א אנקומען אויף א תפלה ביים ציון הרשב"י אין אתרא קדישא מירון.


© Copyright RDN online 2020