1/4

כ"ק אדמו"ר מוויזניץ-לונדון שליט"א אין אנטווערפן

כ"ק אדמו"ר מוויזניץ-לונדון שליט"א איז היינט נאכמיטאג אנגעקומען אויף א בליץ-באזוך קיין אנטווערפן ווי דער רבי שליט"א האט צוגעשטעלט א שבע ברכות לכבודו פונעם משב"ק הרב יואל גאלדמאן הי"ו בבית הניד ר' אברהם משה ראפפורט הי"ו. א מעמד קבלת פנים איז פארגעקומען אין ביהמ"ד וויזניץ אין שטאט און דער רבי שליט"א האט אפגעשטאט באזוכן ביי כ"ק אדמו"ר משפעווארסק שליט"א און הגה"צ גאב"ד אנטווערפן שליט"א, וועלכע האט זיך נארוואס צוריקגעקערט פון קערעסטיר.