1/4

שבע ברכות בבית סאטמאר-דושינסקיא אין ביהמ"ד אוהל פיגא

דער רבי שליט"א ביים באקוקן די גיגאנטישע שטח ווי עס וועט בקרוב צוגעבויעט ווערן נאך א חלק צום ביהמ"ד, כדי צו קענען אקאמעדירן די טויזענטע מתפללים כן ירבו.

© Copyright RDN online 2020