1/4

שמחת התנאים בבית באבוב

הכלה נכדת כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א און אור-אייניקל פון כ"ק אדמו"ר מסטריזוב שליט"א, מיט החתן בן הרה"ג ר' נפתלי הורוויץ שליט"א חתן הרה"ח המפואר ר' אברהם אהרן לעזער שליט"א.

© Copyright RDN online 2020