1/4

היסטארישע ווידעאו פון הרה"ק מבעלזא אין טשעבינער רב זי"ע ביי א הפגנה אנטקעגן גזירת גיוס בנות

היסטארישע ווידעאו פון הרה"ק מבעלזא אין טשעבינער רב זי"ע ביי א פראטעסט אנטקעגן גיוס בנות ווי אויך דער חזון איש, ר' דוד יונגרייז, דער בית ישראל רבי ישראל יצחק רייזמאן ר' פנחס עפשטיין, ר' משה מרדכי פון לעלוב און ד'לעצטע 2 סקונדעס, ד'מקור ברוך פון סערט ויז'ניץ