1/4

קריאת השמות אין ויזניץ

אין לויף פון די לעצטערע וואכן האבן זיך געעפענט פיהר נייע 'וויזנצ'ע בתי מדרשים אין בית שמש, און היינט מיטוואך האט מרן אדמו"ר מוויזניץ שליט"א געגעבן די נעמען ווי אזוי די בתי מדרשים און קהלות זאלן גערופן ווערן.© Copyright RDN online 2020