1/4

ראש ישיבת תולדות אברהם יצחק איז היינט אנגעקומען קיין אתרא קדישא מירון און אפגעראכטן א חאלאקע'

הרב אהרן קאהן שליט"א - ראש ישיבת תולדות אברהם יצחק איז היינט אנגעקומען קיין אתרא קדישא מירון און אפגעראכטן 'מעמד חאלאקע' פאר זיין אייניקל, נאכדעם וואס עס וועט נישט זיין ערלויבט צו קומען קיין מירון אויף לג' בעומר.