1/4

פון בארא פארק קומט אן די ביטערע בשורה איבער די פטירה פון דער בארימטער עסקן לבית סאטמאר

פון בארא פארק קומט  אן די ביטערע בשורה איבער די פטירה פון דער בארימטער עסקן לבית סאטמאר רבות בשנים הרה"ח ר' חיים משה שטויבער ע"ה, וועלכע האט אויך געדינט יארן לאנג אלס הויפט רעדאקטער פון 'דער איד'.אין עלטער פון 76 יאהר.


© Copyright RDN online 2020