1/4

אפגעשטופט זמן החתונה אין סלונים

צוליב די יעצטיגע שווערע 'צווייטע כוואליע' אין ארה"ק איז געמאלדן געווארן פון חצר הקודש סלונים אז די געפלאנטע חתונה פון אן אייניקל החתן בן לחתנו הרב יצחק כ"ץ שליט"א, וואס האט געזאלט פארקומען דעם קומענדיגע דינסטאג. דערווייל איז עס אפגעשטופט געווארן אויף א צווייטע געלעגנהייט נאך תשעה באב.


© Copyright RDN online 2020