1/4

כ"ק אדמו"ר ממעליץ שליט"א החסיד הרה"ח ר' שמואל מאייער הי"ו וועלכער איז שוין פארשפארט פאר 7 וואכען

כ"ק אדמו"ר ממעליץ שליט"א פון מאנסי באזוכט החסיד הרה"ח ר' שמואל מאייער הי"ו מחשובי חסידי ויזניץ וועלכער איז שוין פארשפארט און זיין שטוב 7 וואכען צוליב די כינע קרענק
© Copyright RDN online 2020