1/4

שמחות בית תפארת התורה

הרב יואל רוטה שליט"א -ר"י תפארת התורה וועלכע איז געווארן א זיידע, ביים זיך וואונטשן דעם דינסטאג ביים גרויסן עלטער-עלטער זיידע כ"ק בעל עמק התשובה שליט"א


© Copyright RDN online 2020