1/4

קוויטלעך און פדיונות אין וויזניץ

חסידי ויזניץ (שיכון ב"ב) איבער די וועלט לעכצן אריינצוגיין אל הקודש פנימה צום רבי'ן להיפקד בדבר ישועה ורחמים, אבער צוליב די יעצטיגע אומשטענדן איז דאס פארשטייט זיך אוממעגליך. די עסקנים זענען אויפגעקומען מיט א פלאן אז אין דעם גרויסן טאג לג' בעומר וועט מען איבערגעבן א 'כוללות קוויטל' פאר מרן אדמו"ר מוויזניץ שליט"א וועלכע געפונט זיך אין חצור הארט נעבן מירון, און אין דעם קוויטל  וועט זיין אריינגעשריבן אלע נעמען פון די חסידים להתברך בברכות טוב. די פרייז פאר א נאמען איז 40 שקל און א"י און 15 דאללער אדער יורו פאר חו"ל'דיגע חסידים.

© Copyright RDN online 2020