1/4

ג' אייר אין מעלבארן אסטארליע

לכבוד די יארצייט פון הרה"ק ר' ישעי'לע זי"ע איז פארגעקומען א 'דרייוו-טרו' לחיים אין מעלבארן, אסטראליע, ווי אויך די ארטיגע יודן האבן זיך דערקוויקט 'לשובע ולא לרזון' לזכרו פונעם גרויסן צדיק. די יודן פון שטאט זענען פארביי געפארן די ארטיגע ביהמ"ד, און די עסקנים האבן אנגעלאדענט די אויטאס מיט מזונות און געטראנקען אהיימצונעמען פאר די גאנצע משפחה.© Copyright RDN online 2020