1/4

שבועות אין חצר הקודש דאראג

לכבוד יו"ט האט מען באנייט א נייע ארון קודש